O mnie

about_lino

Zapisywanie rzeczywistość za pomocą abstrakcji stało się moją pasją – sposobem patrzenia na świat.

Z elementów świata zaobserwowanego tworzę nowe struktury–wzory, które w procesie twórczym wielokrotnie przetwarzam, multiplikuję selekcjonuję. Na drodze różnych transformacji i przemian wyłaniają się coraz to nowe obrazy. Moim celem jest odnalezienie uniwersalnej rzeczywistości nacechowanej jednocześnie emocjami i indywidualnym zapisem. Fascynują mnie granice postrzegania rzeczywistości, ale też sam proces obserwacji i asocjacji–rozpoznawania form i kojarzenia ich ze znanymi człowiekowi przedmiotami symbolami stanami emocjonalnymi.

Pragnę aby widz oglądając moje obrazy bawił się mnogością interpretacji, odkrywał coraz to nowe przestrzenie symbole i kształty. Poszukiwał struktur istniejących i zaczerpniętych z natury. Na tej oto płaszczyźnie pragnę zbudować dialog z odbiorcą. Bezpośrednią inspiracją stała się dla mnie przyroda. Jej mnogość form barw i kształtów olśniewa i fascynuje zarówno twórców jak i wrażliwych na piękno odbiorców.